TOFICO

میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

میکرو سانتریفیوژ یخچال دار (Refrigerated Microcentrifuge) نیز یک نوع سانتریفیوژ آزمایشگاهی است و برای چرخاندن نمونه های مایع با مقدار کمتر از 2ml استفاده می شود. این تجهیزات اساساً در کاربردهای بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد و در آنالیز و بررسی نمونه های بیولوژیکی انسان و حیوانات برای اهداف علمی و پزشکی استفاده می شود. این سانتریفیوژ می تواند به طور همزمان چندین تیوب نمونه را در خود جای دهد و برای جدا کردن میکروب ها و ارگان های سلولی به طور مؤثر، طراحی شده است.

 

برخی از محصولات​