TOFICO

5 علامت نشان دهندۀ سرویس کردن یا تعویض رفراکتومتر

اندازه گیری های شاخص انکساری برای ابزار فعلی شما دیگر دقیق نیست یا برای کاربرد شما دقت کافی را ندارد .

شما آزمایشی را با مواد سخت شروع کرده اید و بازار فعلی شما برای تحمل ریزش مواد خورنده و غیره ساخته نشده است .

نوع رفراکتومتری که در حال حاضر دارید ، یا رومیزی ، دستی یا خطی ، مناسب کاربرد ها یا مجموعه ی شما نیست .

شما با اشتباهات مرتبط با ابزار در رفراکتومتر منشور هموار برخورد کرده اید . گرچه این اشتباهات می توانند به دلیل تمیز کردن اشتباه ، کاربرد اشتباه آنالیت بر روی سطح منشور و کنترل ضعیف دما باشد . اگر اغلب اوقات به این اشتباهات بر می خورید ، شاید خواسته باشید یک رفراکتومتر با قابلیت های ” هوشمند ” و یا سیستم خنک کنندگی Peltier بخرید .

رفراکتومتر شما به سایر ابزار های آزمایشگاهی شما ، نظیر pH متر ها یا پلاری متر ها ، متصل نمی شود یا این امر به خوبی صورت نمی گیرد .

برخی از محصولات​