TOFICO

محدوده دمایی حمام آب آزمایشگاهی

محدوده ی دمایی وابسته به فناوری حرارت دهی و خنک کردن واحد و مایع استفاده شده در حمام ( جدول دو را مشاهده کنید ) است . برای حمام های آب ساده ، محدوده ی دمایی معمولا بیشتر از 5 درجه ی سانتیگراد تا 99.9 °C است .

جدول 2 – محدوده ی دمایی مایعات استفاده شده در حمام آب آزمایشگاهی

مایع         محدوده ی دمایی متداول

50 درصد آب مقطر و 50 درصد گلایسول            -25 تا  +80 °C

آب مقطر +5 تا 99 °C

روغن      +50 °C  تا250 °C

مهره ای خشک      -80 °C تا 180 °C

 

برای کاهش دادن دما به دمای محیطی یا کمتر ، لازم است که از یک چیلر استفاده کنید . اکثر چیلر ها دما را تا حدود –25 °C کم می‎ کنند ، ولی بعضی از تجهیزات ، نظیر GLACIER سری G50 سیرکوله های یخچالی فوق العاده دما پایین شرکت Thermo Fisher Scientific دمای نمونه ها را تا –50 °C کاهش می دهند . بسیاری از شرکت ها یک لوازک جانبی جداگانه سردکننده اراده می دهند که آن را می توان به حمام آب حرارتی برای افزودن قابلیت های خنک کنندگی اضافه کرد .

حمام های آب جوش دما را به 100 °C کاهش می دهند . حمام روغن دما بالا از شرکت Grant Scientific (Hillsborough, NJ) دارای یک محدوده ی دمایی کاری از +50 °C تا 260 °C است . حمام های بدون آب از مهره های فلزی خشک به جای یک مایع استفاده می کنند . این امر باعث می شود که جلوی آلودگی ساده تر گرفته شود و نیاز به قفسه یا رک ها حذف شود چون ظروف را به سادگی می توان با استفاده از خود مهره ها پشتیبانی کرد و مهره های شرکت Lab Armor (Cornelius, OR) دارای یک دمای کاری از –80 °C  تا 180 °C هستند . به یاد داشته باشید که برای یک حمام خاص تنها از مایعات پیشنهاداتی توسط کارخانه ، استفاده کنید .

برخی از محصولات​

Analytical FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع (حلال

اطلاعات بیشتر »