TOFICO

توان حمام آزمایشگاهی

توان حمام آب سرعت گرم و سرد کردن را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه مدت زمانی که طول می کشد حمام قبل از امکان استفاده از آن ، به حالت پایدار برسد . نمودار های گرادیانی تولید کننده را برای بررسی سرعت گرم و سرد شدن مشاهده کنید . شرکت PolyScience نمودار عملکرد گرم و سرد شدن حمام گردشی خود را به صورت آنلاین منتظر کرده است و این سرعت را برای حمام های با ظرفیت های مختلف نشان داده است .

برخی از محصولات​
HPLC

Preparative HPLC

HPLC – کروماتوگرافی مایع با عملکرد یا فشار بالا روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع

اطلاعات بیشتر »

Analytical FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع (حلال

اطلاعات بیشتر »

Preparative FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی یا آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک قاز مایع (حلال

اطلاعات بیشتر »