TOFICO

TOYOPEARL و TSKgel LabPAK

انتخاب رسانه برای یک حالت خاص

بسته های با حجم کم اقتصادی

برای آزمایش های فردی در مقیاس کوچک

برخی از محصولات​
اسپکتروسکوپی

FTIR

طیف سنج فشرده FT-IR ALPHA II ALPHA II یک طیف‌سنج جمع‌وجور FT-IR با ردپایی به اندازه یک لپ‌تاپ است. برای تجزیه و تحلیل شیمیایی استفاده

اطلاعات بیشتر »