TOFICO

محصولات

ستون های HPLC

کروماتوگرافی فاز معکوس

Reversed Phase Chromatography برای تخلیص پلیمرها و ترکیبات با وزن مولکولی کم با کاربرد در داروسازی ، بیوتکنولوژی و کنترل کیفیت . کاربردهای کروماتوگرافی فاز معکوس

ادامه مطلب »
ستون های HPLC

کروماتوگرافی فاز نرمال

Hydrophilic Interaction Chromatography دارای فاز قطبی یک دست و کارائی در دمای بالا در اثر باندهای شیمیائی ثابت ، جهت جداسازی ترکیبات هیدروفیل ، پلی پپتیدها

ادامه مطلب »
ستون های HPLC

کروماتوگرافی طرد غربالی

Size Exelusion Chromatography به روش Gel Filtration جهت جداسازی پلیمرهای محلول در آب و نیز روش  Gel Permeation جهت جداسازی پلیمرهای محلول در حلال های ارگانیک

ادامه مطلب »
ستون های HPLC

کروماتوگرافی تعویض یونی

Ion Exchange Chromatography کارائی بسیار بالا جهت جداسازی بیومولکول ها به وسیله تبادلآنیونی و کاتیونی کاربردهای کروماتوگرافی تعویض یونی آمینو اسید ها ، پپتید ، پروتئین

ادامه مطلب »
ستون های HPLC

کروماتوگرافی آب گریز

Hydrophobic Interaction Chromatography روش ویژه با مزیت منحصر به فرد جهت جداسازی پروتئین های ناپایدار در اثر واکنش بین گروه های هیدروفوب با پروتئین . کاربردهای

ادامه مطلب »
ستون های HPLC

کروماتوگرافی تمایلی

Affinity Chromatography بالاترین سطح خالص سازی و جدا سازی تخصصی بیومولکول ها . قابل اتوکلاو و داراری عملکرد بسیار مناسب در محدوده وسیع PH  (2-12 )

ادامه مطلب »

صفحات جستجوگر رزین

کیت بشقاب 96 چاهی از پیش بسته بندی شده برای استفاده با سیستم های رباتیک یا پیپت های چند کاناله غربالگری و ارزیابی فضای طراحی

ادامه مطلب »