TOFICO

کروماتوگرافی طرد غربالی

Size Exelusion Chromatography

به روش Gel Filtration جهت جداسازی پلیمرهای محلول در آب و نیز روش  Gel Permeation جهت جداسازی پلیمرهای محلول در حلال های ارگانیک .

کاربردهای کروماتوگرافی طرد غربالی

پروتئین و پلیمرهای محلول در آب ، پلیمرهای محلول در مواد آلی ، کربوهیدرات ها ، پلی ساکارید ها ، اولیگو ساکارید ها ، اسید نوکلئیک ،  RNA، DNA، اولیگو نوکلئوتید ، پپتید ، ویروس ها ، پلیمرهای صناعی ، اولیگومرها…

جنس کروماتوگرافی طرد غربالی

SEC , Gel Filtration , Gel Permeation

مدل های کروماتوگرافی طرد غربالی

TSKgel SW-type

UP-SW , SW , SWXL , SuperSW , SuperSW mAb , UltraSW Aggreate

PW-type

PW , PWXL , PWXL-CP ,  Super Multipore PW , Super Oligo PW

Alpha-type

Alpha , Super AW , Vmpak

H-type

HXL ,  HHR , HHR-HT , Super H , Super HZ , SuperMultipore HZ , Multipore HxlSEC Standards

برخی از محصولات​
HPLC

Preparative HPLC

HPLC – کروماتوگرافی مایع با عملکرد یا فشار بالا روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع

اطلاعات بیشتر »
اسپکتروسکوپی

FTIR

طیف سنج فشرده FT-IR ALPHA II ALPHA II یک طیف‌سنج جمع‌وجور FT-IR با ردپایی به اندازه یک لپ‌تاپ است. برای تجزیه و تحلیل شیمیایی استفاده

اطلاعات بیشتر »