TOFICO

کروماتوگرافی تمایلی

Affinity Chromatography

بالاترین سطح خالص سازی و جدا سازی تخصصی بیومولکول ها . قابل اتوکلاو و داراری عملکرد بسیار مناسب در محدوده وسیع PH  (2-12 )

کاربردهای کروماتوگرافی تمایلی

کربوهیدرات ها ، کاتکول آمین ، بیومولکول ها ، پپتید ، پروتئین ، پروتئین های هیستیدین دار ، ایمونوگلوبولین ، پروتئین های شیر ، پروتئین های غشائی ، تراتسفرین ، ریبونوکلئاز ، آنتی ژن ها ، آنتی بادی ها ، آنزیم ها …

مدل های کروماتوگرافی تمایلی

FC RECEPTOR AFFINITY : FcR-IIIA-NPR

PROTEIN A AFFINITY : Protein A-5PW

GROUP SPECIFIC COLUMNS : Boronate-5PW , Chelate-5PW

ACTIVATED COLUMNS : Tresyl-5PW

برخی از محصولات​

Analytical FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع (حلال

اطلاعات بیشتر »