TOFICO

کاربرد دستگاه سانتریفیوژ چیست؟

سانتریفیوژ چیست؟ سانتریفیوژ یک وسیله آزمایشگاهی است که برای جداسازی سیالات، گاز یا مایعات براساس چگالی بکار می­رود. فرآیند جداسازی با چرخش ظروف حاوی نمونه با سرعت بالا رخ می­دهد. نیروی سانتریفیوژی مواد سنگین­تر را در انتهای ظرف حاوی نمونه قرار می­دهد.

برخی از محصولات​