TOFICO

نکات لازم در موقع کار با سانتریفیوژ

سانتریفیوژ باید کاملا صاف و افقی قرار گیرد تا دستگاه در صورت عدم تعادل در حین کار حرکت نکند.سانتریفیوژ باید روی سطح محکم و صاف قرار گیرد.

به مسئله بالانس ( توازن ) توجه کنید. اندازه، وزن، شکل و حجم محلول در لوله­های مقابل یکدیگر مشابه باشد. اگر تعداد لوله فرد است، از لوله حاوی آب استفاده کنید. بالانس، عمر دستگاه را زیاد می­کند و زغال دیرتر خراب می­شود.

سانتریفیوژهای میکرو و هماتوکریت نیازی به رعایت موازنه ندارند، چون وزن موتور خیلی بیشتر از وزن و محتویات لوله­های موئینه است و اثر وزن یک لوله موئینه بسیار ناچیز و قابل چشم­پوشی است.

پیچ تنظیم سرعت سانتریفیوژ باید به آرامی چرخانده و زیاد شود.

در صورت شنیدن صدای ناهنجار یا لرزش غیر­عادی فوراً سانتریفیوژ را خاموش کنید.

بعد از استفاده از دستگاه، جا لوله­ای شسته و خشک شوند.

تمیز کردن روزانه سانتریفیوژ و ضد عفونی آن با گلوتارآلدئید 1% توصیه می­شود.

برس­ها، زغال و سایر قسمت­های دستگاه هر 3 ماه یک بار کنترل شده و در صورت لزوم عوض شوند.

قسمت­های زنگ­زده، خورده شده را تراشیده و با گازوئیل تمیز کرده و رنگ­آمیزی کنید.

بعد از شکستن یا ریختن نمونه در سانتریفیوژ فوراً آن را خاموش کنید. پنجره­ها را باز کنید، 15 دقیقه اتاق را ترک کنید ( تا آئروسل­های بزرگ ته­نشین و با هوا رقیق شوند ) سپس با ماسک و دستکش با ماده ضد عفونی مناسب آن را تمیز و ضدعفونی کنید ( گلوتارآلدئید 1% )

هیچگاه با درب باز سانتریفیوژ را روشن نکنید. تا دو دقیقه پس از توقف کامل سانتریفیوژ، درب آن را باز نکنید. سانتریفیوژهای دارای درب قفل­دار توصیه می­شوند.

از سرعت بیش از حد لزوم استفاده نکنید.

برخی از محصولات​

Preparative FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی یا آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک قاز مایع (حلال

اطلاعات بیشتر »