TOFICO

قابلیت های کنترلی حمام آزمایشگاهی

حمام های آب ساده دارای قابلیت های کنترلی آنالوگ هستند . مدل های دیجیتالی دارای دقت بیشتری بوده و فرصتی برای داشتن زمان های از پیش تنظیم شده در اختیار کاربر قرار می دهند .

بعضی از شرکت ها آلارم های قابل شنیدنی را در سیستم لحاظ می کنند که به دنبال فراتر رفتن دمای حمام از دمای از پیش تنظیم شده به صدا در می آیند .

حمام های آب شرکت JHULABO دارای هشدار هایی برای کار های نظارت نشده هستند نظیر نمایشگر های ال ای دی روشن که می توان از آن طرف آزمایشگاه آن ها را دارد ، به علاوه ی حفاظت از خشک شدن با یک آلارم نوری و قابل شنیدن .

برخی از محصولات​