TOFICO

صفحات جستجوگر رزین

کیت بشقاب 96 چاهی از پیش بسته بندی شده

برای استفاده با سیستم های رباتیک یا پیپت های چند کاناله

غربالگری و ارزیابی فضای طراحی

برخی از محصولات​
اسپکتروسکوپی

FTIR

طیف سنج فشرده FT-IR ALPHA II ALPHA II یک طیف‌سنج جمع‌وجور FT-IR با ردپایی به اندازه یک لپ‌تاپ است. برای تجزیه و تحلیل شیمیایی استفاده

اطلاعات بیشتر »