TOFICO

صفحات جستجوگر رزین

کیت بشقاب 96 چاهی از پیش بسته بندی شده

برای استفاده با سیستم های رباتیک یا پیپت های چند کاناله

غربالگری و ارزیابی فضای طراحی

برخی از محصولات​
HPLC

Preparative HPLC

HPLC – کروماتوگرافی مایع با عملکرد یا فشار بالا روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع

اطلاعات بیشتر »

Preparative FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی یا آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک قاز مایع (حلال

اطلاعات بیشتر »