TOFICO

شرایط نگهداری pH متر

قدم اول: پس از پایان اندازه‌گیری pH محلول موردنظر میله جستجوگر را با آب مقطر بشویید و با دستمال‌کاغذی خشک نمایید (دستمال را نباید روی میله جستجوگر بکشید، تنها کافی است دستمال آن را به‌آرامی لمس کنید.)

قدم دوم: میله جستجوگر را در محلول به ۴ pH =بازگردانید و تا استفاده بعدی از آن در این محلول نگهداری کنید (درپوش میله جستجو‌گر معمولاً طوری طراحی‌شده است که می‌توان محلول ۴pH=  را در آن ریخته و سر میله جستجوگر را در آن قرار داد.)

توجه: سر میله جستجوگر کار اصلی دریافت اطلاعات محلول را انجام می‌دهد، این قسمت بسیار ظریف و حساس است. بنابراین در هنگام استفاده یا نگهداری این ابزار باید دقت کنید که به این قسمت ضربه‌ای وارد نشود.

برخی از محصولات​

Analytical FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع (حلال

اطلاعات بیشتر »