TOFICO

ستون های توسعه فرآیند RoboColumn

ستون های از پیش بسته بندی شده برای استفاده در سیستم های روباتیک

کروماتوگرافی موازی توان عملیاتی بالا

غربالگری و ارزیابی خودکار فضای طراحی

مناسب برای تصفیه سریع میکرو مقیاس

برخی از محصولات​

Analytical FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع (حلال

اطلاعات بیشتر »