TOFICO

ستون های توسعه فرآیند MiniChrom

غربالگری آسان و بهینه سازی روش

طیف وسیعی از رسانه های موجود

مناسب برای تصفیه در مقیاس آزمایشگاهی

مناسب برای هر LC-System

برخی از محصولات​

Preparative FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی یا آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک قاز مایع (حلال

اطلاعات بیشتر »