TOFICO

رزین های فله TOYOPEARL و TSKgel

انتخاب رسانه برای یک حالت خاص

بسته های با حجم کم اقتصادی

برای آزمایش های فردی در مقیاس کوچک

برخی از محصولات​