TOFICO

رزین های فله TOYOPEARL و TSKgel

انتخاب رسانه برای یک حالت خاص

بسته های با حجم کم اقتصادی

برای آزمایش های فردی در مقیاس کوچک

برخی از محصولات​

Analytical FPLC

FPLC  – خالص سازی پروتئین ها همانند HPLC روشی است برای جداسازی با آنالیز مواد که در آن نمونه ما بوسیله یک فاز مايع (حلال

اطلاعات بیشتر »