TOFICO

حمام اولترا سونیک چیست

حمام های اولترا سونیک به طور کلی برای تمیز کردن با عملکرد بالای تجهیزات آزمایشگاهی استفاده می شوند ، ولی از آن ها در فروپاشی سلولی ، گاز زدایی ، آوا شیمی ( sonochemistry ) و حل مایع نیز استفاده می شود . یک حمام آب خوب اولترا سونیک دارای کنترل دقیق فرآیند زمان ، دما ، فعالیت اولترا سونیک ، گاز زدایی و توان است .

برخی از محصولات​