TOFICO

حمام آزمایشگاهی شیکر دار چیست

حمام آزمایشگاهی شیکر دار برای گداختن ، گرما دادن ، مخلوط کردن و هم زدن نمونه ها ایده آل هستند . بعضی از کاربرد ها شامل هیبریداسیون ، کشت باکتری و ارزیابی های زیستی مولکولی می شود . ظرفیت می تواند متنوع و از مدل های کوچک رو میزی باشد تا مدل های اندازه بزرگ صنعتی . داخل حمام آزمایشگاهی شیکر دار باید به دلایل بهداشتی و دوام پذیری از فولاد ضد زنگ باشد . اکثر مدل ها دارای یک مکانیسم هم زدن مغناطیسی هستند . عمل شیکر ممکن است خطی یا دایره ای با یک سرعت قابل تنظیم باشد . بعضی از ویژگی هایی که باید مد نظر گرفت یک پارچگی و طیف دمایی ، صفحه ی نمایش ، قابلیت برنامه ریزی ، کیفیت ساخت ، شاخص سطح پایین آب و پلتفرم های موجود برای سفارشی سازی است .

برخی از محصولات​