TOFICO

انواع سانتریفیوژهای موجود در آزمایشگاه ها

سانتریفیوژ سایتولوژی

از این نوع سانتریفیوژ برای قرار دادن سلول­های موجود در یک مایع روی اسلاید میکروسکوپ استفاده می­شود. در موقع استفاده کاربر ظرف مخصوص نمونه، صفحه فیلتر و یک اسلاید را کنار هم قرارمی­دهد. سپس همگی را در داخل روتور گذاشته مایع مورد نظر را در ظرف مخصوص نمونه قرار داده و دستگاه را روشن می­کند. بعد از فعال شدن دستگاه، مایع با فشار در تماس با مجموعه فیلتر / اسلاید قرار می­گیرد.

 

معمولاً سانتریفیوژها با دور 200 – 4000 rpmکار کرده و زمان سانتریفیوژ 99-1 دقیقه متغیر است.

 

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت با استفاده از نیروی گریز از مرکز هماتوکریت خون (نسبت حجم یاخته­های سرخ به کل حجم خون ) را مشخص می­کند. این نوع سانتریفیوژها دارای روتوری می­باشند که لوله­های موئین حاوی نمونه به صورت افقی روی آن قرار می­گیرند. بعد از انجام سانتریفیوژ با استفاده از یک صفحه درجه­بندی شده، مقدار هماتوکریت بدست می­ آید.

 

میکروسانتریفیوژ ها

از این نوع سانتریفیوژها برای نمونه­های با حجم کم غالباً کمتر از 1.5 ml ( مانند نمونه­های گرفته شده از اطفال ) استفاده می­شود. میکروسانتریفیوژها در مدل­های با دور پایین و دور بالا ساخته می­شوند. در دور پایین حداکثر سرعت 13000rpm بوده و برای خون و سایر محصولات خونی کاربرد دارد. در مدل­های با دور بالا حداکثر سرعت به 28000 rpmنیز رسیده و برای جمع­آوری سلول­ها و میکروارگانیسم­ها و بررسی ارگانل­های سلولی کاربرد دارند. غالباً لوله­هایی که در میکروسانتریفیوژها استفاده می­شوند ازجنس پلاستیک و یکبار مصرف بوده، دارای یک سطح مقطع مخروطی و دارای سرپوش می­باشند.

 

سانتریفیوژهای شستشودهنده سلول

از این نوع سانتریفیوژ جهت شستشو، دکانته کردن، مخلوط کردن و شستشوی مجدد یاخته­های قرمز خون قبل از آزمایشات متعددی چون Antiglobulin استفاده می­ شود.

برخی از محصولات​